Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quay lại trang Quản lý CUKCUK

Quay lại trang Quản lý CUKCUK

1. Mục đích
Hướng dẫn quản lý các bước thực hiện chi tiết trong trường hợp quản lý muốn quay lại trang quản lý CUKCUK để thiết lập các danh mục: thực đơn, khách hàng,...
2. Các bước thực hiện
Quản lý có thể truy cập nhanh vào trang quản lý CUKCUK bằng cách nhấn chọn danh mục CUKCUK trên màn hình 5Food.Xem hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng phần mềm CUKCUK tại đây

Xem thêm