Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Khuyến mại/Mã ưu đãi > Giới thiệu Chương trình khuyến mại

Giới thiệu Chương trình khuyến mại

1. Mục đích
Giúp nhà hàng giới thiệu chương trình khuyến mại, nhằm thu hút thực khách đến dùng bữa tại nhà hàng.
2. Các bước thực hiện
1. Nhấn chọn tab Khuyến mại.
2. Nhấn Thêm khuyến mại.

3. Khai báo chương trình khuyến mại theo thực tế nhà hàng. 
Trong trường hợp đã thiết lập chương trình khuyến mại trên phần mềm CUKCUK, có thể chọn nhanh chương trình tại thông tin Tên khuyến mại.

4. Nhấn Đăng khuyến mại.
3. Lưu ý
Trường hợp chưa có ảnh khuyến mại, quản lý có thể sử dụng ảnh gợi ý của phần mềm bằng cách nhấn chọn chức năng Chọn mẫu.


Xem thêm