Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Giới thiệu nhà hàng > Giới thiệu hình ảnh nhà hàng

Giới thiệu hình ảnh nhà hàng

1. Mục đích
Giúp quảng bá hình ảnh, không gian nhà hàng đến thực khách.
2. Các bước thực hiện
1. Nhấn chọn tab Hình ảnh.

2. Để quảng bá hình ảnh đến khách hàng trực quan, theo từng hoạt động thì người dùng nên phân ảnh thành nhiều thư mục. Nhấn Tạo thư mục.

3. Nhấn vào thư mục để tải lên các hình ảnh nhà hàng.4. Nhấn Cập nhật.

Xem thêm