Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Giới thiệu nhà hàng > Giới thiệu thực đơn nhà hàng

Giới thiệu thực đơn nhà hàng

1. Mục đích
Giúp quản lý cập nhật thực đơn nhà hàng khi có món mới hoặc ngừng bán một số món, để thực khách luôn nắm được các món ăn/đồ uống đầy đủ, mới nhất về nhà hàng.
2. Các bước thực hiện
Để cập nhật lại thực đơn nhà hàng, thực hiện như sau:
1. Nhấn chọn tab Thực đơn.

2. Trường hợp nhà hàng có món mới, nhấn Chọn món.
3. Tích chọn các món mới của nhà hàng, nhấn Chọn.

4. Trường hợp nhà hàng ngừng kinh doanh một số món, nhấn biểu tượng  bên cạnh các món để loại bỏ.

5. Nhấn chọn tab Ảnh chụp thực đơn để tải lên ảnh các món ăn/đồ uống mới tại nhà hàng.

6. Nhấn Cập nhật.

Xem thêm