Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Khởi tạo dữ liệu ban đầu

Khởi tạo dữ liệu ban đầu

1. Mục đích
Giúp quản lý nhà hàng khai báo các thông tin nhà hàng trên phần mềm, phục vụ cho việc quảng bá thông tin/hình ảnh nhà hàng đến khách hàng.
2. Các bước thực hiện
1. Trên trang quản lý CUKCUK, nhấn chọn 5Food.

2. Thực hiện cập nhật thông tin nhà hàng trên phần mềm.
Tab Thông tin nhà hàng 
 • Tại phần Thông tin chung, phần mềm đã tự động nhập các thông tin của nhà hàng theo các thông tin từ phần mềm CUKCUK.
 • Thực hiện cập nhật ảnh đại diện và chọn vị trí trên bản đồ cho nhà hàng.

 • Tại phần Thông tin phục vụ, chọn khung giờ mở cửa của nhà hàng, mức giá trung bình và các tiện ích của nhà hàng.
 • Tại phần Thông tin khác, nhập đường link Website và Facebook của nhà hàng (nếu có).

 • Nhấn Tiếp tục.
Tab Thực đơn
 • Nhấn Chọn món để chọn thực đơn giới thiệu đến thực khách.

 • Tích chọn các món muốn giới thiệu.
 • Nhấn Chọn

 • Khi đó tại tab Thực đơn trên CUKCUK đã hiển thị các món vừa chọn. Nếu không muốn hiển thị giá của món trên phần mềm 5Food thì tích chọn thông tin Không hiển thị giá món trên 5Food

 • Nhấn chọn tab Ảnh chụp thực đơn, nhấn Tải ảnh để tải lên ảnh thực tế các món tại nhà hàng.

 • Nhấn Tiếp tục.
Tại tab Hình ảnh
 • Để quảng bá hình ảnh đến khách hàng trực quan, theo từng hoạt động thì người dùng nên phân ảnh thành nhiều thư mục. Nhấn Tạo thư mục.

 • Nhấn vào thư mục để tải lên các hình ảnh nhà hàng. • Nhấn Đăng giới thiệu.


Xem thêm