Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Khuyến mại/Mã ưu đãi > Phát hành Mã ưu đãi > Phát hành Mã ưu đãi cho tất cả thành viên

Phát hành Mã ưu đãi cho tất cả thành viên

1. Mục đích
Giúp nhà hàng phát hành mã ưu đãi, nhằm thu hút thực khách đến dùng bữa tại nhà hàng.
2. Các bước thực hiện
Để khai báo mã ưu đãi, thực hiện như sau:
1. Nhận chọn tab Mã ưu đãi, nhấn Thêm chương trình ưu đãi.

2. Khai báo thông tin về chương trình ưu đãi.
Với những trường thông tin có dấu (*) thì bắt buộc phải khai báo.3. Nhấn Sinh mã
4. Hệ thống tự động sinh mã ưu đãi. Nếu nhà hàng phát hành ngay ưu đãi, nhấn Phát hành/Cho tất cả thành viên.5. Sau khi đã phát hành, có thể xem danh sách mã đã được khách hàng lấy bằng cách nhấn vào thông tin Mã ưu đãi.3. Lưu ý
1. Trường hợp quản lý muốn giới hạn thời gian áp dụng mã ưu đãi (Ví dụ không áp dụng mã vào cuối tuần) có thể thiết lập như sau:
  • Trên màn hình Thêm chương trình ưu đãi, nhấn Thiết lập chi tiết để thiết lập thời gian áp dụng ưu đãi.
  • Trường hợp có áp dụng theo các ngày trong tuần: Tích chọn Theo ngày và tích chọn các ngày có áp dụng ưu đãi.
  • Trường hợp có áp dụng theo khung giờ: Tích chọn Theo giờ và thiết lập khoảng thời gian áp dụng ưu đãi.
  • Trường hợp ưu đãi không áp dụng trong một số ngày nhất định: Tích chọn Trừ các ngày, nhấn biểu tượng và chọn các ngày không áp dụng ưu đãi.

2. Trường hợp khách lấy hết mã, quản lý có thể phát hành thêm mã như sau:
  • Trên mã ưu đãi khách đã lấy hết mã, nhấn biểu tượng .
  • Nhập số lượng mã phát hành thêm, nhấn Sinh mã.

Lưu ý: Chỉ có thể phát hành mã cho các chương trình Đang hoạt động.
3. Trường hợp nhà hàng phát hành mã ưu đãi cho nhiều nhà hàng thuộc chuỗi, khi khai báo, cần chọn thêm thông tin các nhà hàng áp dụng.

4. Quản lý nhà hàng có thể thiết lập chương trình mã ưu đãi đến 1 nhóm khách hàng (Ví dụ: chỉ áp dụng cho nhóm khách hàng có hạng thẻ, khách hàng có ngày sinh nhật). Xem hướng dẫn tại đây.

Xem thêm