Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Khuyến mại/Mã ưu đãi > Phát hành Mã ưu đãi > Tặng Mã ưu đãi cho khách hàng cụ thể

Tặng Mã ưu đãi cho khách hàng cụ thể

1. Mục đích
Giúp nhà hàng phát hành mã ưu đãi, nhằm thu hút thực khách đến dùng bữa tại nhà hàng.
2. Các bước thực hiện
Để phát hành mã ưu đãi, thực hiện như sau:
1. Nhận chọn tab Mã ưu đãi, nhấn Thêm chương trình ưu đãi.

2. Khai báo thông tin về chương trình ưu đãi.
Với những trường thông tin có dấu (*) thì bắt buộc phải khai báo.3. Nhấn Sinh mã
4. Hệ thống tự động sinh mã ưu đãi. Nếu nhà hàng phát hành ngay ưu đãi, nhấn Phát hành/Tặng cho khách hàng bên ngoài.5. Ghi nhận thông tin khách hàng nhận mã ưu đãi theo 1 trong 2 cách:
Cách 1: Nhập trực tiếp thông tin khách hàng

Cách 2: Nhập khẩu thông tin khách hàng
 • Tại màn hình Chọn khách hàng tặng mã, nhấn Nhập khẩu.

 • Nhấn Tại đây để tải file mẫu của chương trình.

 • Thực hiện nhập thông tin khách hàng vào file mẫu. (Lưu ý: Người dùng bắt buộc phải nhập khẩu trường số điện thoại)

 • Lưu và đóng file.
 • Tại màn hình Nhập khẩu khách hàng nhận mã ưu đãi, nhấn Chọn để tải lên file excel vừa thiết lập.

 • Nhấn Tiếp tục.
 • Nhấn Thực hiện.

6. Nhấn Phát hành (xxx) mã.7. 5Food sẽ gửi tin nhắn thông tin mã ưu đãi đến số điện thoại của khách hàng. Nhấn chọn Đã phát hành cho ... thành viên để xem lại danh sách các thành viên được hưởng ưu đãi.

8. Nếu số lượng đã mã phát hành < số lượng mã phát hành, Quản lý nhà hàng có thể tiếp tục phát hành thêm mã cho các đối tượng khác.

3. Lưu ý
1. Trường hợp quản lý muốn giới hạn thời gian áp dụng mã ưu đãi (Ví dụ không áp dụng mã vào cuối tuần) có thể thiết lập như sau:
 • Trên màn hình Thêm chương trình ưu đãi, nhấn Thiết lập chi tiết để thiết lập thời gian áp dụng ưu đãi.
 • Trường hợp có áp dụng theo các ngày trong tuần: Tích chọn Theo ngày và tích chọn các ngày có áp dụng ưu đãi.
 • Trường hợp có áp dụng theo khung giờ: Tích chọn Theo giờ và thiết lập khoảng thời gian áp dụng ưu đãi.
 • Trường hợp ưu đãi không áp dụng trong một số ngày nhất định: Tích chọn Trừ các ngày, nhấn biểu tượng và chọn các ngày không áp dụng ưu đãi.

Xem thêm