Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý thẻ thành viên > Thiết lập chính sách thẻ thành viên > Thiết lập chính sách đổi điểm

Thiết lập chính sách đổi điểm

1. Mục đích
Giúp nhà hàng thiết lập cách tính số tiền được quy đổi khi khách hàng sử dụng điểm để thanh toán hóa đơn.
2. Các bước thực hiện
1. Nhấn chọn Thẻ thành viên/Chính sách thẻ.
2. Nhấn Thêm chính sách thẻ.

3. Khai báo chính sách ưu đãi theo chính sách thực tế của nhà hàng.
4. Nhập tên chính sách và chọn Loại chính sách là Chính sách đổi điểm.

5. Nhập mức điểm quy đổi và tích chọn Danh sách hạng thẻ áp dụng.
Ví dụ: Với mức quy đổi 1 điểm = 100 VNĐ, khi khách thanh toán và sử dụng 300 điểm, khách sẽ được trừ 30.000 VNĐ.

6. Chọn ngày áp dụng.
7. Nhấn Cất.
3. Lưu ý
Với mô hình nhà hàng thuộc dạng chuỗi, khi thiết lập chính sách thẻ thành viên, người dùng cần chọn Chuỗi nhà hàng để thiết lập.


Xem thêm