Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý thẻ thành viên > Thiết lập chính sách thẻ thành viên > Thiết lập chính sách nâng hạng

Thiết lập chính sách nâng hạng

1. Mục đích
Giúp nhà hàng thiết lập chính sách nâng hạng thẻ, chương trình tự động nâng hạng thẻ thành viên trong trường hợp thẻ đạt mức doanh thu/điểm đã thiết lập theo chính sách của nhà hàng.
2. Các bước thực hiện
1. Tại màn hình Thẻ thành viên/Chính sách thẻ, nhấn Thêm chính sách thẻ.

2. Thực hiện khai báo chính sách nâng hạng thẻ theo quy định của nhà hàng.
3. Chọn Loại chính sách  Chính sách nâng hạng. 
4. Nhập tên chính sách.

5. Chọn tiêu chí Xét nâng hạng theo Tổng chi tiêu (số tiền khách chi tiêu) hoặc theo Điểm tích lũy. Khi khách đạt được mức doanh thu/điểm tích lũy, hạng thẻ sẽ tự động được nâng.
6. Tích danh sách thẻ áp dụng.
7. Nhập Tổng chi tiêu/Điểm tích lũy cần để nâng hạng.

9. Chọn thông tin ngày áp dụng.
10. Trường hợp cửa hàng muốn nâng hạng cho những thực khách chưa có thẻ nhưng đã đạt mức chi tiêu cần thiết, tích chọn ô Tự động cấp thẻ cho các thành viên chưa có thẻ khi đạt mức chi tiêu

11. Nhấn Cất.
3. Lưu ý
1. Nhà hàng chỉ có thể tạo được 1 chính sách nâng hạng duy nhất.
2. Chính sách nâng hạng chỉ áp dụng với các hạng thẻ đã thiết lập. Trường hợp khách đạt mức nâng hạng nhưng hạng thẻ hiện tại không thuộc chính sách thì vẫn không được nâng hạng.
Ví dụ: Nhà hàng chỉ áp dụng chính sách nâng hạng cho các hạng thẻ: Bạc (>1000 điểm), Vàng (>3000 điểm), Kim cương (>5000 điểm). Với các khách hàng thuộc hạng thẻ Đồng thì dù có đạt được mức >1000, 3000, 5000 vẫn không được nâng hạng thẻ. Khi đó cần nâng hạng thẻ thủ công cho khách.
3. Với mô hình nhà hàng thuộc dạng chuỗi, khi thiết lập chính sách thẻ thành viên, người dùng cần chọn Chuỗi nhà hàng để thiết lập.

Xem thêm