Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý thẻ thành viên > Thiết lập chính sách thẻ thành viên

Thiết lập chính sách thẻ thành viên

Giúp nhà hàng thiết lập các chính sách về cách thức tích điểm và sử dụng điểm. Để thực khách khi đến ăn uống tại nhà hàng có thể tích và sử dụng điểm khi thanh toán.

Xem thêm