Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý thẻ thành viên > Thiết lập chính sách thẻ thành viên > Thiết lập chính sách tích điểm

Thiết lập chính sách tích điểm

1. Mục đích
Giúp nhà hàng thiết lập cách thức tích điểm vào thẻ cho từng loại hạng thẻ. Khi khách hàng đến ăn uống tại nhà hàng và thanh toán thì sẽ được tích điểm theo chính sách này.
2. Các bước thực hiện
1. Nhấn chọn Thẻ thành viên/Chính sách thẻ.
2. Nhấn Thêm chính sách thẻ.3. Khai báo chính sách tích điểm theo chính sách thực tế của nhà hàng.
a. Nhập tên chính sách thẻ.
b. Chọn Loại chính sách là Chính sách tích điểm.
c. Chọn Căn cứ tích điểm theo Giá trị hóa đơn hoặc theo Giá trị thực thu của khách hàng.
Ví dụ: Với giá trị hóa đơn 1.000.000 VNĐ và được khuyến mại 300.000 VNĐ. Nếu tích chọn Giá trị hóa đơn, chương trình sẽ lấy căn cứ tích điểm với số tiền là 1.000.000 VNĐ. Còn nếu tích chọn Giá trị thực thu của khách hàng thì sẽ lấy căn cứ tích điểm là 700.000 VNĐ.
d. Chọn tích điểm theo Tỷ lệ quy đổi hoặc Phần trăm hóa đơn.
  • Với trường hợp tích điểm theo Tỷ lệ quy đổi, tích chọn các hạng thẻ áp dụng. Nhập mức tiền và điểm quy đổi của hạng thẻ.
Ví dụ với mức quy đổi của nhà hàng là 1.000 VNĐ = 1 điểm. Khi khách hàng dùng bữa và thanh toán hóa đơn 1.000.000 VNĐ, khách sẽ được tích 1.000 điểm.

Lưu ý: Chương trình sẽ không tính phần tiền dư để tích điểm. 
Ví dụ: Khi quy đổi 1000 VNĐ thành 1 điểm thì nếu với mức tiền 1999 VNĐ vẫn được quy đổi thành 1 điểm.
  • Với trường hợp tích điểm theo Phần trăm hóa đơn, tích chọn các hạng thẻ áp dụng và nhập tỷ lệ tích điểm (%).
Ví dụ: Với tỷ lệ tích điểm là 0,1%, khi hóa đơn của khách hết 1.000.000 VNĐ, khách sẽ được tích lũy 1.000.000 x 0,1 / 100 = 1.000 điểm.

Lưu ý: Số điểm lẻ sẽ được làm tròn xuống.
Ví dụ: Hóa đơn của khách tích được 100,71 điểm thì sẽ được làm tròn là 100 điểm.
e. Nhập Thời gian áp dụng.
4. Nhấn Cất.
3. Lưu ý
Với mô hình nhà hàng thuộc dạng chuỗi, khi thiết lập chính sách thẻ thành viên, người dùng cần chọn Chuỗi nhà hàng để thiết lập.


Xem thêm