Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Xem báo cáo tổng quan nhà hàng

Xem báo cáo tổng quan nhà hàng

1. Mục đích
Giúp quản lý nắm được nhanh các thông tin về nhà hàng như điểm đánh giá về nhà hàng, cơ cấu thành viên nhà hàng theo từng hạng thẻ, xem chi tiết các đánh giá, bình luận về nhà hàng...
2. Các bước thực hiện
1. Nhấn chọn tab Tổng quan.

2. Chương trình đã hiển thị 2 báo cáo Thông tin nhà hàng trên 5Food Cơ cấu thành viên theo tổ chức.
 • Báo cáo Thông tin nhà hàng trên 5FoodBao gồm các thông tin: Điểm đánh giá nhà hàng, Tổng số thành viên, Tổng số bài đánh giá, Tổng số check-in nhà hàng, Tổng số hình ảnh nhà hàng, Tổng số lượt lưu lại nhà hàng của thực khách

 • Báo cáo Cơ cấu thành viên theo hạng thẻ: Liệt kê số lượng thành viên nhà hàng chi tiết theo từng hạng thẻ.

 • Khách phản hồi: Chi tiết các đánh giá, bình luận của thực khách về nhà hàng, về các chương trình khuyến mại, ưu đãi.
  • Nhấn biểu tượng  để xem chi tiết các bài đánh giá về nhà hàng.
  • Nhấn biểu tượng  để xem chi tiết các bình luận về chương trình phát hành ưu đãi.
  • Nhấn biểu tượng  để xem chi tiết các bình luận về các khuyến mại của nhà hàng.
 • Có thể phản hồi lại đánh giá của khách hàng tại đây.

 • Nhấn vào thông tin đánh giá của khách hàng để xem chi tiết.
 • Với thực khách là thành viên nhà hàng, chương trình sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin về khách hàng: Tên, Địa chỉ, Hạng thẻ,...

 • Tại đây, có thể tặng trực tiếp mã ưu đãi cho khách hàng.


Xem thêm